Fremtidens bestyrelsesarbejde

Vi rådgiver iværksættere og små- og mellemstore virksomheder i forhold til strategier produktudvikling og internationalisering. Vi indtræder oftest i en rådgivende rolle på pro bono niveau, hvorefter vores engagement vokser med organisationerne og virksomhederne.

Vores rådgivning leder bl.a. til professionalisering af bestyrelsen set i forhold til strategiudvikling, internationaisering og digitalisering.

Ventur Cup

ProaktivBestyrelse.org samarbejder med Venture Cup hvor vi indgår i mentorforløb og pro bono rådgivning af iværksætteri-virksomheder og små- og mellemstore virksomheder.

DTU SkyLab

ProaktivBestyrelse.org samarbejder også med DTU SkyLab, hvor vi indgår i mentorforløb og pro bono rådgivning af iværksætteri-virksomheder og små- og mellemstore virksomheder.

Kontakt os

Scan ovenstående QR-kode for at kontakte os.

Strategiske modeller

Vi tilgår strategiarbejdet ved hjælp af modeller, hvor vi altid anvender en ude-fra-og ind tilgangsvinkel. Det bygger broen til den næste strategi.

Planlægning & eksekvering

Vi faciliterer virksomhedsstrategien til eksekverbare planer. Så organisationen kommer på rette vej.