Fremtidens bestyrelsesarbejde

Vores mission

Vi rådgiver iværksættere og små- og mellemstore virksomheder i forhold til strategier, produktudvikling og internationalisering. Vi indtræder i en rådgivende rolle på pro bono niveau, hvorefter vores engagement vokser med organisationerne og virksomhederne. 

Vores vision

Vi rådgiver iværksættere og små- og mellemstore virksomheder til at opnå deres fulde potentiale, hvori vi bruger en holistisk tilgang til at bygge vindende organisationer og virksomheder ud fra temaer som for eksempel strategiudvikling, internationaisering, digitalisering, bæredygtighed & ESG samt innovation.

Ventur Cup

ProaktivBestyrelse.org samarbejder med Venture Cup, hvor vi indgår i mentorforløb og pro bono rådgivning af iværksætteri-virksomheder og små- og mellemstore virksomheder.

DTU SkyLab

DTU SkyLab og ProaktivBestyrelse.org samarbejder, hvor vi indgår i mentorforløb og pro bono rådgivning af iværksætteri-virksomheder og små- og mellemstore virksomheder.

Kontakt os

Scan ovenstående QR-kode for at kontakte os. Ved scan får vores kontaktoplysninger på din smartphone.

Strategiske modeller

Vi tilgår strategiarbejdet ved hjælp af modeller, hvor vi altid anvender en ude-fra-og ind tilgangsvinkel. Det bygger broen til den næste strategi.

Planlægning & eksekvering

Vi faciliterer virksomhedsstrategien til eksekverbare planer, så organisationen kommer på rette vej.

Innovation

ProaktivBestyrelse.org arbejder med frameworks der udfordrer vores samarbejdspartnere til at påbegynde en markedsorienteret tilgang til innovation.

Adivisory Boards

ProaktivBestyrelse.orgs konsulenter indgår i advisoryboards for iværksætteri virksomheder og små- og mellemstore virksomheder. ProaktivBestyrelse.org er med til at strukturerer advisory boards så maximal værdi skabes, så bl.a. vækst opnås.

Bæredygtighed og ESG

ProaktivBestyrelse.org rådgiver iværksætteri virksomheder og små- og mellemstore virksomheder i den bæredygtige omstilling, så strategier, forretningsideer og værdikæder kan realiseres.

Cirkulær økonomi

Vi tilbyder også rådgivning vedrørende transformation til cirkulær økonomi. Det gælder bl.a. udarbejdelse af strategier, udarbejdelse og implementering af driftsmodeller og samt vejledning af direktion eller bestyrelse i begrebet cirkulær økonomi. Følg med på vores blog om emnet: CircularEconomy.dk

Book et møde med os

Du kan bruge nedenstående bookingsystem til at booke et møde med os med henblik på afklaring af din virksomhedsbehov. Et møde vil typisk være organiseret til at være virtuelt og vare 30 minutter.