Strategisk arkitektur

Strategisk arkitektur: Coaching og opsætning af rammerne for organisationens strategi

  • Coaching af bestyrelsen og direktionen til at koordinerer på tværs og sætte de relevante strategiske rammer for virksomheden.

  • Facilitering af processen fra ide om strategi til implementering af strategi.

  • Udarbejdelse af oplæg vedrørende nye strategier.

  • Omsættelse af innovation til nye strategiske positioner.

  • Strategiudvikling og enterprise arkitektur.